Skip to main content
  • Wybierz rodzaj

    Przepompownie
    i tłocznie

Przepompownie ścieków


Kompletne systemy odprowadzania ścieków, stanowią doskonałe rozwiązanie sprawdzające się w wielu miejscach i sytuacjach – w zakładach przemysłowych, gospodarstwach rolnych, prywatnych posesjach itd. Przepompownie ścieków wchodzą w skład systemów ciśnieniowych lub grawitacyjno-ciśnieniowych, skutecznie zastępując systemy grawitacyjne.
Dzięki zautomatyzowanej pracy oferowane produkty można nazwać bezobsługowymi. Sprawnie tłoczą one różnego rodzaju zanieczyszczenia, ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe, a także wody opadowe i drenażowe - bądź do zbiorczych kolektorów bądź też do oczyszczalni ścieków. Wyróżnia je niezawodność w transportowaniu ścieków na większe odległości.
Polecamy wydajne i efektywne urządzenia, spełniające wysokie standardy jakości. Bogata oferta oraz doświadczenie naszej kadry pozwalają na skompletowanie najbardziej optymalnej konfiguracja, która będzie dostosowana do warunków panujących w danym miejscu i spełni wszystkie wymagania Klienta.

Potrzebujesz naszych usług bądź asortymentu?