Skip to main content
  • Wybierz rodzaj

    Pompy


Pomocne informacje

Pompa
Urządzenie służące do wymuszania przepływu cieczy, napędzane silnikiem lub ręcznie. Transport cieczy odbywa się za pośrednictwem elementu ruchowego (wirnik, łopatki, membrana, tłok), który zmienia moment pędu, powodując przyrost ciśnienia po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej.
Parametry pomp
Wydajność - oznaczenie Q – ilość jednostek cieczy przetłoczonych w jednostce czasu. W obowiązującym systemie SI jednostką wydajności jest [m3/s], w praktyce stosuje się [m3/h] lub [l/min].
Ciśnienie – oznaczenie p – siła jaka działa na powierzchnię. W systemie SI jednostką jest 1[Pa], w praktyce stosuje się 1[Mpa] = 10[bar] = 100[msw], wysokość słupa wody – oznaczamy H.

Potrzebujesz naszych usług bądź asortymentu?